COMITETUL CONSULTATIV


Petru Rareş - preşedinte ADA - economist, bancher, director neexecutiv în consiliile de administraţie ale mai multor bănci, societăţi de asigurare şi organizaţii neguvernamentale de formare profesională. Şi-a început prodigioasa carieră în calitate de cercetător ştiinţific la Institutul de Economie Mondială (1971-1980) în domenii precum finanţe-bănci, comerţ exterior, politici de creditare a exporturilor şi organizaţii financiare internaţionale. În perioada 1981 - 1989 a fost ataşat comercial la Reprezentanţa Comercială a României la Bruxelles şi la Reprezentanţa Comercială a României la Budapesta precum şi consilier al ministrului comerţului exterior. Din 1990 este o prezenţă activă în domeniul bancar al României, contribuind, prin experienţa sa, la consolidarea şi eficientizarea acestuia. Astfel, în 1991 este numit Preşedinte şi Director General, prin HG, la EximBank România, prilej cu care începe procesul de dezvoltare instituţională a acesteia, până în 1996. În 1992 a participat la înfiinţarea Asociaţei Române a Băncilor (ARB), al cărei Vicepreşedinte a fost până în anul 1999. Între 1996 - 2005 a fost Preşedinte al CA şi Director General al Băncii Româneşti, iar din 2005 este numit, la propunerea ARB şi a BNR, Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General al Institutului Român Bancar, funcţie pe care o deţine până în 2012. De-a lungul carierei sale, a contribuit sau a condus direct la formarea, restructurarea şi dezvoltarea mai multor bănci: Banca Românească, MindBank, Bankcoop, EximBank şi Eurombank. De asemenea, este fondatorul Comitetului Sectorial al Activităţi Financiare Bănci, asigurări şi al Asociaţiei Naţionale a Comitetelor Sectoriale din România. Din 2013 este Preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare în Afaceri (ADA).

Otilia Manta - preşedinte executiv ADA - Licenţiată în drept şi economie, este membru al mai multor asociaţii profesionale: 1996-2004 – membru American Bankers Association (SUA) şi NFWBO (SUA), Italia (The Institute of Economic House in Italy), membru în Asociaţia Română de Marketing, membru al Federaţiei Române de Atletism, membru fondator în Fundaţia Română de Stomatologie, membru de onoare al Camerei de comerţ Româno-Italiene; membru American Biographical Institute, în 2006 «Woman of the Year 2006 Commemorative Medal» by American Biographical Institute, preşedintele Comisiei de Agricultură a Bursei Romane de Mărfuri, consultant în agribusiness al Ambasadei SUA la Bucureşti, consultant în agribusiness al Ambasadei Statului Israel la Bucureşti şi al Institutului de Cooperare şi Export de la Tel Aviv. O bogata experienţă în organizare de evenimente de business la nivel naţional şi european - Forumul Italo Român, în colaborare cu Camera de Comerţ Italiană pentru România, pe parcursul a 6 luni cu 6 tematici diferite între acestea existând şi agricultura; Forumul Germano-Român; evenimente pentru mediul de afaceri grecesc; workshopuri de schimb de bune practici în Grecia; forum de afaceri Maghiaro-Român; o serie de întâlniri şi forumuri de afaceri româno - israeliene, în colaborare cu Ambasada Statului Israel la Bucureşti, derulate în cadrul Programului Shavit Romania, al cărui coordonator este precum si forumuri de afaceri româno - americane în domeniul agribusiness, organizate în colaborare cu Serviciul Comercial al Ambasadei SUA în România. Este membru în mai multe Consilii de Administraţie: Preşedinte - Grupul Român pentru Investiţii şi Consultanţă IFN SA, Bursa Română de Mărfuri, RGIC Consultanţă, Fundaţia Română de Stomatologie, Comitetul Naţional al RNDR (reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală), Membru fondator al Asociatiei pentru Promovarea Afacerilor prin Bursele Române de Mărfuri, Membru al Asociaţiei Clubul de la Roma, membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare în Afaceri, membru fondator al Uniunii de Dezvoltare Durabilă a Aagriculturii din România. Are o solidă experienţă în domeniul consultanţei în vederea accesării de fonduri europene, fonduri ale Băncii Mondiale sau ale altor instituţii financiare mondiale. Programe coordonate - Phare-Coeziune Economică şi Socială - Componenta Investiţii şi Componenta Resurse Umane, RICOP, ACE Phare, Programe de Preaderare de Cercetare, Makis-Banca Mondială, Schema de Granturi a Băncii Mondiale, asistenţă tehnică Rural Finace Project Banca Mondială, Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD), Programul Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, Programul Creşterea Competitivităţii Economice pentru IMM şi pentru firme mari, Fondul Social European - proiecte strategice, Programul Operaţional Regional, Schemele de ajutor de Stat acordate de Guvernul României. Experienţă de peste 15 ani şi buna cunoaştere a pieţei în care activează se reflectă şi în consistenta activitate ştiinţifică. Autor şi coauator a 5 lucrări de specialitate şi autor a peste 300 de articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate.

Thomas Wollin este Director Echipamente Agricole la North Dakota Trade Office (NDTO), înainte de această funcţie fiind District Administrator la compania Wild Rice Watershed District şi International and Governmental Sales la Mattracks, Inc. Este absolvent al Minnesota State University, cu specializarea Marketing iar din 2001 este masterand al Minnesota State University, cu specializarea Business Administration. Thomas Wollin are o bună cunoaştere a sectorului agricol din SUA, în special domeniul echipamente şi utilaje, participând la cele mai mari expoziţii şi târguri de profil.
Ioan Oancea este profesor universitar la Facultatea de Agricultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, catedra de Fitotehnie. A condus Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei în perioada 1992-1994, a fost consilier de stat pe probleme de agricultură (în perioada 1995-1996 şi 2001-2004) şi director al Direcţiei generale a producţiei vegetale din Departamentul Societăţilor Comerciale Agricole (1990-1991). Cu o vastă experienţă în tehnologii agricole şi de industrie alimentară, este autorul unor îndrumare practice pe tehnologii şi pe Programe ale Băncii Mondiale. Este membru al Societăţii Inginerilor Agronomi din România, al Royal Agricultural Society of England şi al International Agribusiness Management Association, SUA. Este membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, membru fondator şi preşedinte al Uniunii de Dezvoltare Durabilă a Aagriculturii din România.

Napoleon Pop a absolvit în anul 1967 cursurile Facultăţii de Comerţ Exterior din cadrul A.S.E. Bucureşti. Ulterior a mai absolvit cursuri de perfecţionare în administraţie centrală şi locală la Institutul pentru Dezvoltare Economică şi Administraţie Publică din Italia şi în marketing şi management internaţional la Tufts University Medford, SUA. După absolvirea facultăţii, a lucrat la Institutul de Economie Mondială mai întâi ca cercetător ştiinţific - modelare matematică, statistică, conjunctură economică şi studii de piaţă şi marketing, fiind promovat apoi ca şeful Sectorului ţări cu economie de piaţă şi şeful Oficiului de Informare Documentară pentru Comerţul Exterior (1981-1989). În paralel, în perioada 1971-1977, a lucrat şi ca profesor asociat la Școala Postliceală de Comerţ Exerior din Bucureşti. A obţinut în anul 1981 titlul ştiinţific de doctor în economie, specialitatea relaţii internaţionale la ASE Bucureşti. După 1989, Napoleon Pop este numit în funcţia de director ştiinţific al Institutului de Economie Mondială şi director al Centrului de Informare Economică. Devine apoi secretar de stat, şef al departamentului Comerţ Exterior din cadrul Ministerului Comerţului şi Turismului şi apoi secretar de stat, şeful Departamentului de Integrare Europeană din Guvernul României. În anul 1994 trece în lumea afacerilor, fiind numit în funcţia de Preşedinte-Director General la World Trade Center Bucureşti. După o perioadă în care a activat ca ministru-consilier la Ambasada României din Washington, revine în mai 1998 la World Trade Center ca director Programe şi apoi din decembrie 2000 ca director general. În urma alegerilor parlamentare din 2000, Napoleon Pop devine la 28 decembrie 2000 deputat de Bucureşti. În această calitate, este membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi apoi al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. În anul 2001, efectuează un curs de pregătire parlamentară pentru relaţiile cu FMI şi Banca Mondială. La data de 28 septembrie 2004, Parlamentul României l-a ales ca membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României. Demisionează la data de 11 octombrie 2004 din Parlamentul României. Din august 2004 deţine funcţia de director al Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare “Victor Slăvescu” din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române. Din septembrie 2004, este membru al Comitetului Interinstituţional pentru elaborarea Planului Naţional de dezvoltare 2007-2013.

Ştefan Mantea este doctor în medicină veterinară, specialist în domeniul reproducţiei şi combaterii sterilităţii la porcine, cu o bogată activitate de cercetare în cadrul Institutului de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Porcinelor Periş şi în cadrul SC Romsuintest Periş SA. A activat ca lector universitar la Facultatea de Medicină Veterinară a Universităţii „Spiru Haret” şi profesor asociat la Universitatea Bioterra. Cu studii de specializare în consultanţă agricolă efectuate în România, Grecia şi Danemarca, a fost directorul general al Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă (ANCA), după ce anterior a condus Direcţia asistenţă tehnică şi dezvoltarea fermei din cadrul aceleiaşi instituţii. Este autor şi co-autor a numeroase volume de specialitate, membru în diverse comisii şi asociaţii profesionale, în Consiliul Zootehnic Consultativ pe lângă Ministerul Agriculturii (1995-2000) şi membru în Comisia de Medicină Veterinară a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, membru fondator al Uniunii de Dezvoltare Durabilă a Aagriculturii din România.