Proiect: "Microcreditarea, componenta fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural"
(ID 135486), finanţat de catre Guvernul României şi Fondul Social European, în cadrul POSDRU.

Locaţie: România, Regiuni vizate: Nord-Est; Sud-Est; Sud-Muntenia; Nord-Vest; Vest; Centru;, sediul solicitantului: Bucureşti.

Proiect: "ACTIPRO - ACTIvitati PROfitabile in mediul rural"
(ID 154616), finanţat de catre Guvernul României şi Fondul Social European, în cadrul POSDRU.

Locaţie: România, Domeniul major de intervenţie 5.2 - Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural


Proiect: "Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România!"
(ID 54620), finanţat de catre Guvernul României şi Fondul Social European, în cadrul POSDRU.

Locaţie: România, regiunile: regiunile Sud Vest, Sud-Muntenia, Sud-Est, sediul solicitantului: Bucureşti.