Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri este recunoscută de următoarele ministere:
• Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
• Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
• Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
• Ministrul Economiei, Comertului şi Mediului de Afaceri
• Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional

PARTENERI STRATEGICI

Parteneri naţionali:

• Parteneriat în cadrul Proiectului "Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România!", (ID 54620) - ANTREC România este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, membră a Federaţiei Europene de Turism Rural - EuroGites. ANTREC a fost înfiinţată în 1994, ajungând după 15 ani de la înfiinţare la un număr de peste 3000 de membri - proprietari de pensiuni turistice şi agroturistice, meşteri populari dar şi oameni obişnuiţi, susţinători ai turismului rural, în 1.000 de localităţi în toată ţara. ANTREC România este recunoscută pe plan naţional şi internaţional ca lider în dezvoltarea turismului rural românesc, în încurajarea conservării ecologice şi păstrării culturii tradiţionale româneşti. ANTREC România, prin toate acţiunile pe care le iniţiază la nivel naţional, promovează turismul rural şi agroturismul ca forme de turism responsabil.

Parteneri transnaţionali:

• Asociaţia Experţilor Uniunii Europene are ca obiectiv, printre altele, organizarea de evenimente, conferinţe, seminarii cu privire la subiecte sociale, economice, politice, tehnice, culturale, de conducere care pot creea un mediu favorabil pentru dezvoltarea şi promovarea idei europene.

• Parteneriat în cadrul Proiectului "Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România!", (ID 54620) - Organizaţia Naţională a Greciei pentru Turism (GNTO) este o instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Turismului. GNTO a fost înfiinţată în anul 1927 şi, începând cu anul 1950, s-a constituit în agenţia de reglementare a statului în sectorul turistic. GNTO este formată din sediul central plasat la Atena şi Departamentele Regionale de Turism. Misiunea Organizaţiei Naţionale a Greciei pentru Turism esteaceea de a organiza, dezvolta şi promova turismul în Grecia prin exploatarea tuturor posibilităţilor existente la nivel naţional. Pentru a-şi putea îndeplini misiunea GNTO:
- înaintează propuneri Guvernului pentru formularea politicilor în domeniul turismului,
- pune în practică politicile în domeniul turismului stabilite la nivelul Guvernului care se regăsesc în aria proprie de competenţă,
- alcătuieşte studii şi pregăteşte programe referitoare la dezvoltare şi la infrastructura specifică şi generală,
- pregăteşte şi pune în practică programul de promovare turistică a Greciei în interiorul ţării şi peste hotare şi se preocupă de dezvoltarea unei conştiinţe active a turistului,
- supraveghează şi controlează punerea la punct a infrastructurii turistice specializate,
- sprijină serviciile publice, autorităţile locale şi persoanele juridice şi fizice în acţiunile relevante pentru promovarea turismului local,
- pregăteşte şi aprobă programele relevante pentru promovarea armonioasă a regiunilor ţării,
- supraveghează şi asigură controlul de calitate pe piaţa turistică în scopul îmbunătăţirii produselor turistice,
- îndeplineşte oricare altă activitate sau acţiune care are ca scop organizarea, dezvoltarea şi promovarea tursimului.

• Parteneriat în cadrul Proiectului "Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România!", (ID 54620) - ANCE reprezintă o organizaţie neguvernamentală, non-profit, care a fost înfiinţată în anul 1996 de către un grup de experţi greci în dezvoltarea cooperării internaţionale şi în asistenţă tehnică, până la ora actuală reuşind să creeze o reţea extinsă de colaboratori şi voluntari în vederea promovării dezvoltării durabile şi sprijinirea grupurilor vulnerabile în Uniunea Europeană şi în ţările aflate în curs de dezvoltare. ANCE colaborează cu alte organizaţii neguvernamentale, agenţii de dezvoltare locală, autorităţi locale, universităţi şi centre de cercetare, precum şi cu sectorul privat din Grecia şi de peste hotare.